MIĘDZY RÓWIEŚNIKAMI

Podczas gdy atmosfera stosunków pomiędzy rówieśnikami powinna być przyjazna, to po­stawy przejawiane wobec przedstawicieli in­nych grup wieku są odmienne w charakterze i zbliżają się do zinstytucjonalizowanej wro­gości i zawiści. Starszyzna nieraz mówi o tych „złych i zepsutych” wojownikach, których trze­ba ciągle pilnować i poskramiać, a komentarze drugiej strony nie są łaskawsze. Jednym z ob­jawów konfliktu jest przedłużanie przez starszą wiekiem grupę okresu, w którym zajmuje ona lepszą pozycję. Tak jest, np. kiedy młodsi wo­jownicy chcą przejść do kategorii wojowników starszych, co z kolei wymaga, aby ci ostatni uzyskali pełną dojrzałość i weszli w skład star­szyzny.

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele artykułów tematycznych dotyczących hobby i sposobów na aktywne spędzanie czasu wolnego. Zapraszam do regularnego odwiedzania bloga!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)