MIĘDZY MĘŻCZYZNAMI

Zasada krwawej zemsty obowiązywała nato­miast w stosunkach pomiędzy mężczyznami. Każde nieprzypadkowe zabójstwo musiało być okupione śmiercią zabójcy. Jak wiemy, ten kto egzekwował swoje roszczenia, nie mógł zgła­dzić pr zeciwnika, albowiem to sprowadzało zem­stę krewniaków ofiary. Zasadność zarzutu nie była brana w ogóle pod uwagę. Krewni mieli obowiązek zemsty niezależnie od tego czy resz­ta opinii publicznej stała za zabójcą, czy prze­ciwko niemu.Krwawa zemsta u Komanczów nie prowadziła jednak do wróżdy. Zabicie jednej osoby w za­mian za pierwotną ofiarę kończyło sprawę. Być może wiąże się to z płytkością więzów pokrewieństwa i brakiem rozwiniętej struktury rodowej. Innym czynnikiem było stałe zagroże­nie z zewnątrz, wobec którego mogły się okazać szkodliwe wszelkie trwalsze spory wewnętrzne.

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele artykułów tematycznych dotyczących hobby i sposobów na aktywne spędzanie czasu wolnego. Zapraszam do regularnego odwiedzania bloga!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)