KREWNI SOJUSZNICY

Jeśli spierają się dwie osoby należą­ce, np. do dwóch różnych podgrup tej samej fra­trii, to w teorii obie te podgrupy występują ja­ko przeciwnicy w sporze, a ściślej jako sojusz­nicy spierających się osób. Sojusznikami będą przede wszystkim krewni z lineażu na czele z przywódcą. Od dalszych „krewnych” oczeku­je się już poparcia w mniejszym stopniu, i to nie od wszystkich. Mówimy, rzecz jasna, o poparciu aktywnym poprzez udział w posiedzeniu spornym. Strona zwraca się więc przede wszystkim do tych członków podfratrii, którzy mieszkają na tyle blisko, aby mogli brać udział w przygo­towawczych naradach, jak i w oficjalnych po­siedzeniach. Dalej, wzywa się do współdziałania przywódców lineaży należących do tej samej podfratrii oraz innych „wielkich” z tej samej grupy.

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele artykułów tematycznych dotyczących hobby i sposobów na aktywne spędzanie czasu wolnego. Zapraszam do regularnego odwiedzania bloga!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)