KONIECZNOŚĆ APROBATY

Konieczność aprobaty ze strony młodszej starszyzny pozwala przypusz­czać, że jest grupa wieku praktycznie dysponu­jąca władzą „ostateczną”. Grzywny nie są jed­nak przeznaczone na indywidualny użytek przy­wódców, a utrzymanie przez nich odpowiednie­go wpływu i prestiżu wymaga dodatniego wzmo­cnienia w postaci zaproszenia do współudziału w grzywnie bądź „wielkich” rówieśników, bądź też — jeśli grzywna jest Większej wartości — całej grupy wielku. Nie wydaje się jednak, żeby nałożenie grzywny było możliwe bez aprobaty ze strony rówieśników.

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele artykułów tematycznych dotyczących hobby i sposobów na aktywne spędzanie czasu wolnego. Zapraszam do regularnego odwiedzania bloga!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)