KOCZOWNICZY TRYB ŻYCIA

Koczowniczy tryb życia zdaje się jednak ogra­niczać możliwości bardziej efektywnej organizacji scentralizowanego systemu kontroli zacho­wań jednostek. Zauważmy, że główna część działalności policyjnej stowarzyszeń wojowni­ków przypadała na określoną porę róku. W in­nym okresie plemię rozpadało się na  życie wewnętrzne nie odbiegało znacznie od obrazu, jaki zarysowano na przykładzie Komanczów. Jest jednak pewna dosc ważna różnica, a mianowicie: eliminacja zasady krwawej zemsty. Wiąże się to z określo­nym kompleksem przekonań religijnych, z okre­śloną ideologią moralną i prawną’ wynikłą, jak się wydaje, wskutek konieczności zapewnienia solidarności plemienia w Obliczu stałego zagro­żenia z zewnątrz.

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele artykułów tematycznych dotyczących hobby i sposobów na aktywne spędzanie czasu wolnego. Zapraszam do regularnego odwiedzania bloga!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)