KIEROWNICTWO POCZYNAŃ

Kierownictwo wszelkich poczynań stowarzysze­nia pozostawało w rękach wodzów, ale w braku jednomyślności ostateczna decyzja należała do dwóch wodzów-odźwiernych. W teorii funkcja wodza była dożywotnia, ale w praktyce zaawan­sowany wiekiem wódz przekazy wał swe funkcje młodszemu, wybijającemu się wojownikowi. W zasadzie każdy mógł zrezygnować z pełnienia określonej funkcji w stowarzyszeniu, wskazując swego następcę.Rozdział między organizacją wojenną i ogól- noplemienną na czas pokoju był zapewniony przez zakaz jednoczesnego sprawowania funkcji wodza stowarzyszenia i wodza w radzie czter­dziestu czterech. W razie wyboru do tej ostat­niej trzeba było automatycznie znaleźć następ­cę na swoje poprzednie funkcje.

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele artykułów tematycznych dotyczących hobby i sposobów na aktywne spędzanie czasu wolnego. Zapraszam do regularnego odwiedzania bloga!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)