KAŻDA ZE STRON

Każda ze stron może więc podjąć decyzję, co do wy­boru takiej drogi dochodzenia swej sprawy, ja­ka wydaje się jej najlepsza. Może’bowiem być tak, że pozwany czując zagrożenie ze strony po­woda i jego potencjalnych stronników, sam roz­pocznie kroki ochronne i w tym celu zwoła z po­mocą swoich najbliższych krewnych, przyjaciół i przywódców odpowiednie posiedzenie rozjem­cze. Poza tym pozwany może przed mającym się odbyć posiedzeniem lub nawet w jego trakcie, zaproponować inną procedurę postępowania. Za­sadą jest dążenie do uzyskania zadowalającego obie strony kompromisu, stąd sugestie jego będą wzięte pod uwiagę przeciwników, np. przez zwy­kle pojednawczo nastawionego przywódcę.

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele artykułów tematycznych dotyczących hobby i sposobów na aktywne spędzanie czasu wolnego. Zapraszam do regularnego odwiedzania bloga!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)