JEDNOSTKI NALEŻĄCE DO ROŻNYCH GRUP

Jeżeli jednak jednostki należą do rożnych grup wieku, może być zasto- sowanych kilka metod działania. Bądź to obie grupy za pośrednictwem swoich przywódców będą rozstrzygać spór, bądź też zajmie się tym starszyzna a więc w praktyce najstarsza z grup wieku w danej społeczności. Jeżeli na poziomie ponadlokalnym, nie ma trwałej współpracy w ramach poszczególnych grup wieku, na przy- ład w formie tzw. regimentów wojskowych charakterystycznych dla starych królestw Afryki południowej, wówczas rozstrzyganiem sporow pomiędzy jednostkami z różnych okolic zajmie się bądź to rada złożona ze starszyzny ^siadujących ze sobą wiosek (np. Nandi czy Kipsigi), bądz tez potrzebna będzie mediacia osób mających bliską więź z członkami obu społeczności.

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele artykułów tematycznych dotyczących hobby i sposobów na aktywne spędzanie czasu wolnego. Zapraszam do regularnego odwiedzania bloga!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)