INSTYTUCJA KLAS

Instytucja klas wieku daje podstawę tylko do jednego z podziałów, krzyżujących się z teryto­rialnym podziałem Arusza na społeczności lo­kalne.Arusza, niezależnie od terytorialnego podzia­łu krajiu na społeczności lokalne, dzielą miesz­kańców na dwie połowy zwane „od czarnego wo­łu” i „od czerwonego wołu” (tak, jak u Masajów stepowych). Każda połowa dzieli się znów na dwie części itd., itd., aż dochodzi do podziału ge­nealogicznego na grupy obejmujące kilka linea-tj. potomków jakiegoś rzeczywistego przodka. I tylko o lineażach można powiedzieć, że łą­czą w jedną całość rzeczywistych krewnych. Lineaże, należące do wyższych jednostek w po­danym podziale nie są ze sobą spokrewnione.

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele artykułów tematycznych dotyczących hobby i sposobów na aktywne spędzanie czasu wolnego. Zapraszam do regularnego odwiedzania bloga!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)