INNA CECHA WSPÓLNA

Inną cechą wspólną dla Czejenów i Jako jest istnie­nie rad, które grupują ludzi spełniających waż­na rolę w życiu religijnym, tak silnie sprzęgnię­tym z życiem świeckim. W bardziej rozwiniętej formie system ten można spotkać u Indian Pue­blo z Nowego Meksyku.Adamson Hoebel przeprowadził porównaw­czą analizę systemu prawnego u trzech ludów indiańskich zamieszkujących wielkie prerie na terenie dzisiejszych Stanów Zjednoczonych: Komanczów, Kiowa i Czejenów. Ludy te różni­ły się między sobą poziomem, osiągniętego do końca XIX wieku, rozwoju organizacji plemien­nej.

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele artykułów tematycznych dotyczących hobby i sposobów na aktywne spędzanie czasu wolnego. Zapraszam do regularnego odwiedzania bloga!