INKWIZYCYJNE PRAKTYKI

Te inkwizycyjne praktyki być może zostały przyniesione przez Hiszpanów, tym niemniej przyznać trzeba, że padły na po­datny grunt tak rozpowszechnionej praWie u wszystkich plemion indiańskich Wiary w nie­bezpieczeństwo czarów i strachu przed „czarną magią”. Centralizacja władzy na poziomie tradycyjnej społeczności lokalnej wiąże się zazwyczaj z u- znaniem religijnego charakteru funkcji poli­tycznej osób, tę władzę sprawujących. Zwykle wódz, czy „król” dużej osady wykonuje pewne obrzędy religijne mające przynieść pożytek ca­łej społeczności. Później, gdy dochodzi do roz­winięcia się władzy centralnej ina szerszej tery­torialnie podstawie, przez dłuższy czas utrzy­muje się połączenie funkcji religijnych z poli­tycznymi. W tzw. społeczeństwach historycz­nych przyjmowało to nieraz postać uznania boskości osoby władcy.

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele artykułów tematycznych dotyczących hobby i sposobów na aktywne spędzanie czasu wolnego. Zapraszam do regularnego odwiedzania bloga!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)