ICH PRAWO

Ich prawo nie wypływało ani z ustanowień legislatury plemiennej, ani też ze zbioru poszczególnych decyzji sądowych. Miało charakter ściśle prywatny i opierało się o indy­widualnie pode jmowane działania, których skut­ki stanowiły „prawo”.Był kiedyś Komańcz, który uprowadził inne­mu żonę. Pozostawienie zdradzieckiej pary w spokoju nie dałoby nic pokrzywdzonemu W spo­łeczeństwie, gdzie ceni się waleczność nie ma miejsca na taką wspaniałomyślność. Oznacza­łaby ona po prostu tchórzostwo. Nic też dziw­nego że uwodzenie cudzych żon było trakto­wane jako swego rodzaju wyzwanie do poje­dynku’ zagrożenie czyjegoś prestiżu.

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele artykułów tematycznych dotyczących hobby i sposobów na aktywne spędzanie czasu wolnego. Zapraszam do regularnego odwiedzania bloga!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)