FORTUNY LUDZKIE

W społeczeństwie Dafla fortuny ludzkie ule­gają stałym odmianom, co wiąże się z systemem własności ziemskiej. Ponieważ nilkt nie ma in­dywidualnych uprawnień do ziemi i każdy mie­szkaniec może wykarczować sobie dowolny te­ren pod uprawę, to inwestuje się w bydło i cen­ne ruchomości. W przeciwieństwie do Ifugao nikt tu nie ma bogactwa w nieruchomościach, co mogłoby zapewniać poczucie bezpieczeństwa. Nawet najbogatsi muszą stale dbać o zabezpie­czenie swojej pozycji poprzez małżeństwa i ce­remonialną wymianę drogocennych przedmio­tów z równorzędnymi sobie partnerami. Zawie­ranie w ten sposób stosunków przyjaźni i współ­pracy umożliwia uzyskanie „punktów bezpie­czeństwa”, rozproszonych na całym obszarze etnicznym, podobnie jak pakty biyao u Ifugao.

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele artykułów tematycznych dotyczących hobby i sposobów na aktywne spędzanie czasu wolnego. Zapraszam do regularnego odwiedzania bloga!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)