DZIAŁANIE Z UPOWAŻNIENIA

Gingdung działa z upoważ­nienia powoda, podobnie jak monkalun u fi­lipińskich Ifugao. Te dwa przypadki są jed­nak nieco odmienne, gdyż monkalun, jak pa­miętamy, stosuje groźbę przemocy fizycznej wobec pozwanego, a powód, jeśli już raz wy­brał sobie monkaluna spośród wybitnych łow­ców głów, to najprawdopodobniej czuje się od niego uzależniony. Sprawy te trudno wymite- rzyć, ale wydaje się, że wśród Ifugao interwen­cja osób trzecich w spór zbliża się do postępo­wania arbitrażowego.We wszystkich trzech przypadkach przyjęcie rozwiązania, proponowanego przez stronę neu­tralną, zależy od decyzji stron zainteresowa­nych.

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele artykułów tematycznych dotyczących hobby i sposobów na aktywne spędzanie czasu wolnego. Zapraszam do regularnego odwiedzania bloga!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)