DZIAŁANIE CZYNNIKÓW

Gdyby nie działanie wymienionych powyżej czynników, sytuacja zbliżałaby się zapewne do anarchii. Podejmowanie akcji w oparciu o oso­biste podejrzenie, przy braku interwencji osób postronnych mogłoby sprawić, iż pozwany nie poczuwałby się do żadnej ustępliwości wobec oskarżyciela. Przebywanie zdradzieckiej pary kochanków na miejscu byłoby bezpośrednim bodźcem do użycia siły fizycznej, rozładowania frustracji i utraty prestiżu przez jednostkę. Z kolei pewne reguły, należące może raczej do etykiety niż do prawa, nakładały na jednostkę takie ograniczenia, jak „nie bij mocniej niż po­krzywdzony”, „nie wołaj na pomoc swoich so­juszników” itd.

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele artykułów tematycznych dotyczących hobby i sposobów na aktywne spędzanie czasu wolnego. Zapraszam do regularnego odwiedzania bloga!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)