DUŻY UDZIAŁ MŁODYCH

Duży udział młodych tłumaczyli mieszkańcy wzrostem za­możności w związku z popytem na „eksporto­wany” z Umor olej palmowy. Poza tym niesfor- malizowana grupa młodych mężczyzn stanowi zespół potencjalnych członków stowarzyszenia, którzy pomagają w obrzędach, ale nie spełniają funkcji kierowniczych.Na czele yakambon stoi ogbolia wybierany spośród młodszych i bardziej aktywnych człon­ków, który cieszy się uznaniem pozostałych. Je­go potencjalnym następcą jest ogometu, wyda­jący instrukcje dla ejukwa, „woźnego” dzielnicy.Ogbolia z pomocą pozostałych yakambon po­winien interweniować w przypadku sporów po­między członkami poszczególnych klanów oj­cowskich, zamieszkujących dzielnicę, powinien dbać o utrzymywanie przyjacielskich więzi z in­nymi dzielnicami, reprezentować swoich w przypadku zatargów, głównie powstałych na tle stosunków własnościowych.

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele artykułów tematycznych dotyczących hobby i sposobów na aktywne spędzanie czasu wolnego. Zapraszam do regularnego odwiedzania bloga!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)