DRUGA WARSTWA

Druga warstwa obejmo­wała mężczyzn rywalizujących między sobą o  osiągnięcie wyższego prestiżu, dlatego też sta­nowili oni największe zagrożenie dla porządku społecznego. Byli wśród nich rzemieślnicy, sza­mani, myśliwi, hodowcy koni oraz ci, których kariera wojenna nie doprowadziła do sukcesu. Trzecia warstwa obejmowała zwykłych śmier­telników, nie zagrażających ładowi społecznemu wobec braku zainteresowania w rywalizacji o     wyższy status społeczny. W czwartej wreszcie znajdowali się ludzie marginesu społecznego — leniwi, pozbawieni dyscypliny, ambicji i sza­cunku dla siebie samych. Oni to dopuszczali się kradzieży wewnątrz obozu i żyli dzięki łasce za­możnych Indian, należących do najwyższej war­stwy.

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele artykułów tematycznych dotyczących hobby i sposobów na aktywne spędzanie czasu wolnego. Zapraszam do regularnego odwiedzania bloga!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)