DECYZJA RADY

Wyrażona ustami okpebri decyzja rady stano­wiła jednocześnie ideologiczne uzasadnienie dla reszty sąsiadów, którzy poprzez uczestnictwo w różnych grupach, związkach i stowarzysze­niach mogli podjąć akcje karne o bardziej wi­docznym i doczesnym charakterze. Takich działań nie mogli podejmować sami yabot będąc, z racji urzędu oraz dostosowanej do jego wymogów selekcji osobowościowej, ludźmi nastawionymi pokojowo, zachowującymi godność i nie wdającymi się w kłótnie i bójki. Odwoływali się zatem do niektórych spośród stowarzyszeń obrzędowych, działających we­wnątrz osiedla. Szereg poważnych kradzieży, jakie zdarzyły się we wczesnej historii osiedla, miały skłonić jednego z kapłanów ina do zorganizowania sto­warzyszenie Okundom, na czele którego stanął członek klanu ojcowskiego, związanego teryto­rialnie z ołtarzem inicjatora.

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele artykułów tematycznych dotyczących hobby i sposobów na aktywne spędzanie czasu wolnego. Zapraszam do regularnego odwiedzania bloga!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)