CZŁONEK RADY

Rolę Okenka podkreśla fakt, że jego naczelnik jest członkiem rady kapłanów osiedla. Okenka, ob­rzędowe bractwo czołowych przywódców, speł­niało ważną funkcję integrującą na wypadek zdarzających się od czasu do czasu konfliktów między dzielnicami. Czasem jego działanie oka­zać się mogło niewystarczające, a dzieje Umor notują przypadek nierozstrzygniętego zatargu, który zakończył się migracją części mieszkań­ców do innego, niezależnego osiedla. Przed Okenka powinny być wnoszone wszelkie spra­wy, których nie potrafili rozstrzygnąć przy­wódcy dzielnicy. Groźba gniewu ducha Lampar­ta, wspierającego stowarzyszenie, służyła po­szczególnym ogbolia za sankcję wobec opornych stron i przestępców, jak też jako argument w sporze z innymi dzielnicami.

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele artykułów tematycznych dotyczących hobby i sposobów na aktywne spędzanie czasu wolnego. Zapraszam do regularnego odwiedzania bloga!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)