CNOTY DOBREGO PRZYWÓDCY

Przyjaciele i wybitniejsi rówieśnicy z tej samej sekcji powinni wziąć udział w spożyciu otrzy­manego przez przywódcę mięsa, a pominięcie ich wywołałoby potępienie i dezaprobatę mo­ralną.Przywódca reprezentuje swoich rówieśników w stosunkach z innymi grupami wieku we­wnątrz społeczności, z grupami tej samej klasy wieku w innych społecznościach i z doradcą ob­rzędowym Masajów stepowych, jak też z przed­stawicielami administracji centralnej. Oczekuje się od niego zdolności dyplomatycznych, umie­jętności rozwiązywania konfliktów, wymowy zdolności przekonywania i znajomości ple­miennych zwyczajów. Zestaw cnót dobrego przywódcy jest podobny jak w przypadku przywódcy rodowego. Nic więc dziwnego, że 20% tych ostatnich spełnia również funkcje urzędowe w swoich grupach wieku.

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele artykułów tematycznych dotyczących hobby i sposobów na aktywne spędzanie czasu wolnego. Zapraszam do regularnego odwiedzania bloga!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)