CHAOTYCZNY PRZEGLĄD FORM

Poza grzywnami i konfiskatami, stypami i ucztami inicjacyjnymi Ikpunkara ściągali opłaty od zgłaszających się ze skargami. Jeśli dodać wysokość opłat wstępnych, które wyno­siły w latach trzydziestych 20 funtów szterlin- gów, wówczas dochodzi się do wniosku, że było to stowarzyszenie zamożnych mieszkańców, a obok prestiżu, wyładowania agresywnych po­pędów i poczucia działalności potrzebnej dla do­bra ogółu, członkostwo było wysoce lukratyw­ne, nawet gdyby przyjąć, że z wpływów korzy­stano zbiorowo i na miejscu tzn. podczas uczty. Ten nieco chaotyczny przegląd różnych form władzy i zorganizowanego przymusu staje się bardziej wyraźny, jeżeli przyjrzymy się roli po­litycznej spełnianej przez klany ojcowskie i kla­ny macierzyste w poszczególnych segmentach terytorialnych społeczeństwa Jako.

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele artykułów tematycznych dotyczących hobby i sposobów na aktywne spędzanie czasu wolnego. Zapraszam do regularnego odwiedzania bloga!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)