Kategoria: Twórcy i kreacje

WŚRÓD WOKALISTÓW

Wśród wokalistów tryumfowało dwoje Amerykanów, których do konkursu przygotowywał mieszkający w USA rosyjski pedagog Igor Cziczagow: sopra­nistka Deborah Voigt i urodzony w Seulu baryton Hans

NAGRODA SPECJALNA

Drabowicz otrzymał także nagrodę specjalną za najlepsze wyko­nanie w II etapie utworu obowiązko­wego – pieśni Anioł rosyjskiego kom­pozytora Władimira Pikula’ W historii konkursów im. Czajkowskiego zajść

NAGRODY POZAREGULAMINOWE

Nagród pozaregulaminowych było zresztą dużo: na scenie pojawił się min. Anatolij Karpow, by w imieniu fundacji „Nowe nazwiska” wręczyć wyróżnie­nie najmłodszej spośród laureatów – 17-letniej

ORMIAŃSKA ŚPIEWACZKA

Ormiańska śpiewaczka Asmik Papian (IV miejsce wśród wokalistek) – na rzecz ofiar trzęsienia ziemi w swej republice. Znalazło się IX wyróżnienie skierowane w przyszłość – redakcja

W SALACH KONCERTOWYCH

Nikołajewa, która latem przewodniczyła jury pianistycznemu IX Konkursu im.Czajko- wskiego, a potem pojechała na toumće do Kanady, zagrała Kunst der Fugę Bacha. Cztery kanony rozrzuciła

ZESTAW PROPOZYCJI

A w ogóle – zestaw propozycji, jakie oferuje w tym sezonie Filharmonia Moskiewska, i tym razem oszałamia swymi rozmiarami. Opasła książeczka programowa wymienia aż 104

ROK PROKOFIEWA

Przypadające w tym sezonie 100-lecie urodzin Prokofiewa świętowane bę­dzie uroczyście nie tylko w Rosji, lecz także w Niemczech. W Północnej Nadrenii-Westfalii, gdzie sześć lat temu

TRANSMISJA RADIOWA

16 września radzieckie radio transmitowało z Duisburga koncert inaugura­cyjny imprezy. Wykład o Prokofiewie wygłosił Alfred Sznitke. Mówił m.in. bolesnym piętnie artystycznego kompromisu, jakie noszą niektóre późne

UCHYLANIE SIĘ OD UDZIAŁU

Indagowany o to w jednym z lipcowych numerów „Ogońka” wyznał, że zaproponował mu to osobiście Chriennikow i że uchylania się od udziału w naprawie organizacji, która

KSIĄŻKI

Zagadnienia twórczości, wykonawstwa i instrumentologii; tom ten, autorstwa profesorów Lwa Ginzburga i dobrze nam znanego Władimira Grigoriewa, obejmuje okres do końca XVIII wieku, całość zaś

BAŚNIOWA ATMOSFERA

Na poły baśniowej atmosfery, w jakiej toczy się większa część akcji, imponu­jący kontrast stworzy epizod w pałacu carowej Katarzyny w Petersburgu, gdzie uroczysty polonez poprowadzony

WYRÓŻNIAJĄCY SIĘ SOLISTA

Talenty okazały się po części już nie całkiem najmłodsze; wyróżnił się przede wszystkim solista „Bolszowo”, mający za sobą także staż w „La Scali” baryton Władimir