CAŁOROCZNY CYKL PRAC

Yabot są odpowiedzialni za ogłaszanie, kiedy wolno podjąć kolejną czynność w całorocznym cyklu prac rolnych i mogą nakładać kary na osoby, które wyłamują się spod tych rozporzą­dzeń. Do nich też powinny trafić wszystkie spo­ry, które nie zostały rozstrzygnięte wewnątrz klanów ojcowskich i macierzystych lub — po­przez porozumienie przywódców klanów czy dzielnic — gdy strony sporu należą do odmien­nych jednostek organizacyjnych osiedla. Inter­weniują z własnej inicjatywy nawet w spra­wach mniejszej wagi, kiedy czyjeś postępowa­nie pociąga za sobą groźbę ze strony sił nad­przyrodzonych. Można ogólnie powiedzieć, że yabot funkcjonują zarazem jako sąd cywilny i sąd karny. W stosunku do decyzji naczelników i starszyzny grup rodowych i dzielnic tworzą sąd apelacyjny w sprawach spornych. W wy­padku przestępstw mogących wywołać niezado­wolenie sił nadprzyrodzonych, nad którymi yabot sprawiają kontrolę, z własnej inicjatywy wzywają winnego przed swoje oblicze i wy­mierzają mu karę.

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele artykułów tematycznych dotyczących hobby i sposobów na aktywne spędzanie czasu wolnego. Zapraszam do regularnego odwiedzania bloga!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)