CAŁE PLEMIĘ

Poza funkcją zewnętrzno-plemienną, tzn. prowadzeniem wojny i obrony, stowarzyszenia wojowników spełniały funkcje kontrolera spo­łecznego przede wszystkim podczas zbiorowych polowań (np. na bizony) i podczas wielkich ogól- noplemiennych ceremonii świątecznych, a wy­konywane przy tej okazji funkcje nasunęły ob­serwatorom porównanie z działalnością policji w społeczeństwach rozwiniętych. Prześledźmy to na przykładzie: „Całe plemię posuwało się w górę rzeki Rosebude, zmierzając do kraju gór Big Horn w po­szukiwaniu bizonów. Wojownicy Tarcze, którzy wówczas byli wyznaczeni, wysłali dwóch zwia­dowców, aby rozejrzeli się za zwierzyną. A kie­dy ci powrócili z meldunkiem, zakazano wszy­stkim opuszczania obozu i polowania na bizony. Nikomu nie wolno było strzelać do zwierząt przed wydaniem ‚odpowiedniego hasła.

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele artykułów tematycznych dotyczących hobby i sposobów na aktywne spędzanie czasu wolnego. Zapraszam do regularnego odwiedzania bloga!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)