CAŁA PROCEDURA

Część krewnych zabitego i zabójcy po­może temu ostatniemu w zebraniu wymaganych 19 sztuk bydła, a inni je odbiorą. Pozostała część odszkodowania zostaje przekazana połowie ple­miennej. Ważne jest zachowanie ogólnej wyso­kości odszkodowania. Odpowiednia proporcja musi być zachowana w stosunku do krewnych zabójcy i jego ofiary, a ci, którzy dają, nie mogą być jednocześnie odbiorcami. Naruszenie tej za­sady grozi zemstą pozagrobową i izolacją, mniej prawdopodobną w przypadku bliskich krew­nych. Cała procedura i wyraźnie sakralny aspekt odszkodowania (samemu uznaniu odpowiedzial­ności za zabójstwo również towarzyszą obrzędy) pozwalają na określenie zabójstwa mianem zbrodni.

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele artykułów tematycznych dotyczących hobby i sposobów na aktywne spędzanie czasu wolnego. Zapraszam do regularnego odwiedzania bloga!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)