ATMOSFERA POGARDY

Otaczała ich atmosfera pogardy. Można by przypuszczać, że byli traktowani jak ofiary rozbicia pierwotnej równości w warunkach zwiększonego wskutek wojen i konnych polo­wań dopływu dóbr. Stara ideologia powodowała jednak, że nie byli za kradzieże karani ani też wydalani z obozu.Większość instytucji prawnych ukształtowa­nych u Kiowa, znajdziemy później, w postaci bardziej rozwiniętej, u Cze jenów. Dlatego teraz omówimy tylko jedną, szczególną regułę doty­czącą rozstrzygania sporów. W stosunkach między współplemieńcami do­chodziło nieraz do bardzo ostrych starć. Szcze­gólnie wśród osób mających status ondegupa. Pokrzywdzony szalał, krzyczał, rzucał groźby. Zbierał się tłum, który wdawał się w sprawę.

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele artykułów tematycznych dotyczących hobby i sposobów na aktywne spędzanie czasu wolnego. Zapraszam do regularnego odwiedzania bloga!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)