AKTUALNY SKŁAD ETNICZNY

Aktualny skład etniczny ludności jest niejed­nolity. Rdzenni Arusze stanowili w 1957 r. za­ledwie 31% ogółu ludności. Doprowadziły do te­go wojny, podboje i migracje. Tradycyjnie rol­niczy element bantuski został wchłonięty przez osiadłych tu Masajów. Kultura Arusza jest więc wynikiem połączenia dwóch tradycyjnie od­miennych systemów kulturowych.Pomijając wprowadzony przez niemiecką, a później przez angielską administrację kolonialną schemat scentralizowanej organizacji politycz­nej, trzeba wskazać na klasy wieku i pokre­wieństwo jako na dwie podstawowe zasady or­ganizacyjne umożliwiające integrację społeczną na poziomie wyższym niż sąsiedztwo.

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele artykułów tematycznych dotyczących hobby i sposobów na aktywne spędzanie czasu wolnego. Zapraszam do regularnego odwiedzania bloga!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)